Giới thiệu

PCS - PLANET COURIER SERVICE, PCS Thương mại And Express Service, JSC được thành lập từ tháng 10/2010 với gần 100 nhân viên có chuyên môn về dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Trụ sở chính đặt tại Hà Nội, với các văn phòng chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tokyo ( Japan) và các trung tâm giao dịch tại các khu công nghiệp trong cả nước. Các thành viên sáng lập là cá nhân có hơn 10 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý trong cả hai công ty dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế.

Với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp chuyển phát nhanh chuyên tuyến Quốc tế chuyên nghiệp và phát triển bền vững. PCS đã mở rộng mạng lưới trực tiếp ra nước ngoài, gia nhập hiệp hội vận chuyển quốc tế ( WCA), cùng với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý và khai thác vận hành. PCS đã khẳng định được vị thế 1 trong 3 công ty đứng đầu về dịch vụ chuyên phát chuyên tuyến trên thị trường Việt nam.